อบรมการใช้งานระบบ TEN-CMS เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

รายละเอียด

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565

สถานที่ : เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

รายละเอียด : วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทีมงานวิศวกรรมฯ Software จัดอบรมระบบ TEN-CMS ตามมาตรฐาน iTA 2022 และการใช้งานเว็บไซต์ ให้แก่ ข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา


ย้อนกลับ